top of page

​Chi tiết chương trình

VINH QUY BÁI TỔ.JPG
12
12

A: Trình chiếu tiết mục múa rối ④
(Lê Lợi du thuyền〜đua thuyền)

 

 

B: Chào mừng đến với Thế giới Việt Nam tại Nagata: Tiếng Việt Nam 
(Lớp học vui của mẹ con người Việt,Lớp học Chào,Lớp học Hoa Mai, VIETNAM yêu mến KOBE,Lớp học tiếng việt@Cafe Nadwuri )

▶︎lần thứ tư

ボートレース5.jpg
ボートレース9.jpg
ボートレース8.jpg
ベトナム夢KOBE.png
ホアマイ教室.png
ナドゥリベトナム語教室.png
bottom of page