top of page

​Chi tiết chương trình

Recoverd_nef_file(1700).jpg
19
12

▶︎lần thứ năm

A: Trình chiếu tiết mục múa rối ⑤
(múa lân〜múa tiên〜múa tứ linh)

 


B: Chào mừng đến với Thế giới Việt Nam tại Nagata: Văn hoá Việt Nam

コール2.jpg
五回目.jpg
音楽家.jpg
和楽寺.png
多文化共生ガーデン.jpg
ムーラン.jpg
bottom of page