top of page

​Chi tiết chương trình

Recoverd_nef_file(1700).jpg
12
20

▶︎phát sóng trực tiếp

CHÀO CHÀO! Nhà hát Múa rối Thăng Long!
Phát trực tiếp tiết mục biểu diễn từ Hà Nội & Talk Show!

劇場全体.jpg
bottom of page