top of page

​Chi tiết chương trình

農作業.jpg

A: Trình chiếu tiết mục múa rối ①
(mở màn〜Tễu giáo trò〜bật cờ〜múa rồng〜chăn trâu thổi sáo〜nông nghiệp, cấy cày)

 

 

 

B: Giới thiệu: Múa rối nước là gì?

11
21

▶︎lần đầu tiên

スクリーンショット 2020-11-05 15.12.45.png
農作業.jpg
スクリーンショット 2020-11-05 15.12.51.png
龍の踊り.jpg
劇場全体2.jpg
bottom of page